Ürün ve Hizmetler

Agrega

Agrega üretimi, Bornova ve Arka Vadi Agrega Tesisleri ile gerçekleştirilmekte, bu tesislerimiz toz emisyonunu engelleyen jet filtreleriyle çevreye duyarlı olarak faaliyet göstermektedirler. Arka Vadi Agrega Tesisi, Türkiye’de tamamen kapalı alanda üretim yapan ilk tesislerden birisidir ve bölgede çevreye en saygılı tesis konumundadır. Her bir agrega tesisinin üretim kapasitesi 400 ton/saat olup, toplamda bu iki tesis 800 ton/saat kapasite ile agrega üretebilmektedir. Üretilen agregalar firmamızca üretilen betonlarda hammadde olarak kullanılmakta, diğer bir bölümü ise talep edilmesi durumunda satılabilmektedir.

Bornova ve Arka Vadi Agrega Tesislerince TS 706 EN 12620 standardına uygun üretimler gerçekleşmektedir. Tesise gelen hammadde, agrega üretilmesi ve stoklanması süreçlerinin tamamında alınan numuneler ile agreganın standartlara uygunluğu kontrol edilir.

Tesislerimizde,
 • İnce Agrega Sınıfında;
  0/4 mm MB 1.1 tane sınıflı
  0/4 mm MB 2.5 tane sınıflı
  0/4 mm MB 5.0 tane sınıflı
 • İri Agrega Sınıfında;
  (4/16) mm tane sınıflı
  (11,2/22,4) mm tane sınıflı
  (25/40) mm tane sınıflı
  (35/70) mm tane sınıflı
malzeme ve by-pass malzeme (dolgu malzemesi) üretilmektedir.
1. Tane Büyüklüğü Dağılımı
Agrega Tane Sınıfı (mm) Kategori
İnce Agrega AGREGA (0/4) MB1.1 GF85
İnce Agrega AGREGA (0/4) MB2.5 GF85
İri Agrega AGREGA (4/16) GC90/15
İri Agrega AGREGA (11/22) GC80/20
2. İri Agregaların Tane Şekli (Yassılık İndeksi)
Agrega Tane Sınıfı (mm) Kategori
İri Agrega AGREGA (4/16) FI20
İri Agrega AGREGA (11/22) FI15
3. İri Agreganın Tane Şekli (Şekil İndeksi)
Agrega Tane Sınıfı (mm) Kategori
İri Agrega AGREGA (4/16) SI15
İri Agrega AGREGA (11/22) SI15
4. Çok İnce Malzeme İçeriği
Agrega Tane Sınıfı (mm) Kategori
İnce Agrega AGREGA (0/4) MB1.1 f16
İnce Agrega AGREGA (0/4) MB2.5 f16
İri Agrega AGREGA (4/16) f1,5
İri Agrega AGREGA (11/22) f1,5
5. Çok İnce Malzemenin Kalitesi
Agrega Tane Sınıfı (mm) Metilen Mavisi Değeri
İnce Agrega AGREGA (0/4) MB1.1 MB 1.1 (Maksimum)
İnce Agrega AGREGA (0/4) MB2.5 MB 2.5 (Maksimum)
1. İri Agregaların Parçalanmaya Karşı Direnci
Agrega Tane Sınıfı (mm) Kategori
İri Agrega AGREGA (4/16) LA35
İri Agrega AGREGA (11/22) LA35
2. İri Agregaların Aşınmaya Karşı Direnci
Agrega Tane Sınıfı (mm) Kategori
İri Agrega AGREGA (4/16) MDE20
İri Agrega AGREGA (11/22) MDE20
3. Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranı
Agrega Tane Sınıfı (mm) DYK Tane Yoğ. (mg/m³) Su Emme Oranı (%)
İnce Agrega AGREGA (0/4) MB1.1 2,70 ± 0,03 1,00 (Maksimum)
İnce Agrega AGREGA (0/4) MB2.5 2,67 ± 0,03 1,30 (Maksimum)
İri Agrega AGREGA (4/16) 2,70 ± 0,03 0,72 (Maksimum)
İri Agrega AGREGA (11/22) 2,70 ± 0,03 0,65 (Maksimum)
4. Yığın Yoğunluğu
Agrega Tane Sınıfı (mm) Yığın Yoğunluğu (mg/m³)
İnce Agrega AGREGA (0/4) MB1.1 1,60 ± 0,1
İnce Agrega AGREGA (0/4) MB2.5 1,50 ± 0,1
İri Agrega AGREGA (4/16) 1,40 ± 0,1
İri Agrega AGREGA (11/22) 1,38 ± 0,1
5. İri Agregaların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığı
Agrega Tane Sınıfı (mm) Kategori
İri Agrega AGREGA (4/16) MS18
İri Agrega AGREGA (11/22) MS18
6. Hacim Kararlılığı – Kuruma Büzülmesi
TS EN 1367-4 standardına göre belirlenen hacim kararlılığı-kuruma büzülmesi değeri %0,075 ‘i aşmamaktadır.
7. Alkali Silika Reaktifliği
Agregalar, alkali silika reaktivitesine neden olabilecek reaktif silis mineralleri içermemektedir.
1. Petrografik Tanımlaması
Petrografik kökeni kireçtaşıdır.
2. Klorür İçeriği
Klor iyonu içeriği %0,002 ‘dir.
3. Toplam Kükürt İçeriği
TS EN 1744-1 standardına göre tayin edilen toplam kükürt içeriği %0,03 mertebesindedir.
4. Asitte Çözünebilen Sülfat
Asitte çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değeri için kategori AS0,2 ‘dir.