Çevre

Karbon Ayak İzi

BATIÇİM olarak çimento fabrikamızdaki amacımız, ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde klinker ve çimento üretmek, bu ürünleri müşteri istek ve beklentilerine uygun bir hizmet anlayışıyla sunmaktır.

Bu sorumluluklarımızı yerine getirirken, doğaya saygı ve çevre kirliliğinin önlenmesi genel prensibimizdir. Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, çevre kirliliğini önlemeye ve doğal kaynakları bilinçli şekilde kullanmaya maksimum düzeyde özen gösteriyoruz. Oluşan atıkları kaynağında azaltıyor ve mümkün olan her durumda bu atıkları ekonomiye tekrar kazandırıyoruz.

Karbon ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Karbon ayak izi iki ana parçadan oluşur. Doğrudan/birincil ayak izi ve dolaylı/ikincil ayak izi. Birincil ayak izi evsel enerji tüketimi ve ulaşım (sözgelimi araba ve uçak) dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının ölçüsüdür. İkincil ayak izi kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.

Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Batıçim

Küresel ısınma; en yalın anlatımı ile yeryüzünün sıcaklığının artmasıdır. Bu artışı tetikleyen en büyük etken sera gazlarıdır. Sera gazları güneş ışınlarının soğurulmasına yol açar ki yeryüzünün bu yolla sıcaklığı artar. Sera gazlarının içinde en büyük pay %80 oranında karbondioksit gazıdır. Fosil yakıt üretimi, enerji üretimi ve kullanımı, sanayileşme gibi etkenler sırası ile karbondioksit oluşumunu, küresel ısınmayı ve bu yolla iklim değişikliğini doğurur.

Batıçim olarak;
  • Isınma ve üretim için gerekli olan tüm buharı bacalarımızdaki sıcak gazdan elde ediyoruz. Bu yolla ısınma ve üretim için gerekli olan enerjinin sağlanması yolunda ilave fosil yakıt kullanmıyor ve yılda 13.000 ağaç dikimine eşdeğer 4.500 ton karbon emisyon azaltımı sağlıyoruz.
  • Üretim prosesindeki ihtiyaç olan yakıtın bir kısmını atıklardan sağlıyoruz. Bu yolla kullanmamız gereken fosil yakıt oranını düşürüyor, bu atıkların çevreye rastgele atılmasından yada depolanmasından oluşacak kirliliği ve atıklardan oluşabilecek yılda 28.000 ağaç dikimine eşdeğer 9.600 ton karbon emisyonunun oluşumunu engelliyoruz.
  • Fosil yakıt tüketiminin azaltılması adına ulusal ve uluslararası standartlara sadık kalarak katkılı çimento üretimini arttırıp müşterilerimizi katkılı çimento ve beton kullanmaya karşı özendiriyoruz.
  • Tüm bu faaliyetlerin üstünde ve ilave olarak bacalarımızdaki sıcak gazdan elektrik üretmek için yola çıktık. Karbon salınımını azaltacak enerji üretimini sağlayacak en iyi teknolojilerden birisi olan “atık ısıdan enerji üretimi” ile sera gazının canlı ve cansız varlıklar üzerindeki etkisini azaltmaya küresel ısınmaya karşı üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirken, ulusal enerji üretimine de katkıda bulunuyoruz. Atık ısıdan enerji üretim tesisimiz sayesinde atık ısıdan 65.000.000 kwh/yıl elektrik üretimi gerçekleştirirken yılda 31.000 adet ağaç dikimine eşdeğer 35.000 ton karbon emisyon azaltımı sağlayacağız.
Atık Bertaraf Edilerek Sağlanan Kazanım
Tarih CO2 Emisyonu (ton) CO2 Ağaç eşdeğeri (adet)
Ocak 2014 87,8 141
Şubat 2014 126,8 203
Mart 2014 138,2 221
Nisan 2014 206,6 331
Mayıs 2014 137,0 251
Haziran 2014 88,1 141
Temmuz 2014 68,0 109
Ağustos 2014 65,2 104
Eylül 2014 91,6 147
Ekim 2014 253,8 406
Kasım 2014 140,2 224
Aralık 2014 133,2 213
Toplam 1536,5 2491