Çevre

Çevre Faaliyetlerimiz

BATIÇİM’e ait Belkahve bölgesindeki kalker ocaklarında yapılan rehabilitasyon çalışmaları

Madencilik faaliyetlerinin sona ermiş olduğu açık ocaklarda yapılan rehabilitasyon ve rekültivasyon çalışmasının amacı, ocak sahasının mevcut topografyasını doğal topografyaya mümkün olduğunca uyumlu hale getirmek, daha sonra da (eğer ocak çukuru başka bir amaçla kullanılmayacaksa) arazi parçasını tarımsal veya ormansal kullanıma hazırlamak, yani bölgede ekolojik dengeyi yeniden kurmaya çalışmak şeklinde özetlenebilir.

---
Rehabilitasyon öncesi Rehabilitasyon sonrası
---

Bu anlamda sahada gerçekleştirilmekte olan doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile, faaliyet alanında bulunan şevler düzenlenmekte ve kademelerde çukurlar ve kanallar açılarak bu boşluklara bitkisel toprağın serilmesi ve ekilen bitkilerin ve ağaçların büyümesi ile zaman içerisinde alanın peyzaj açısından da çevresi ile uyumu sağlanmaktadır.

---
Rehabilitasyon öncesi Rehabilitasyon sonrası
---

Ocak kademe genişlikleri dikkate alınarak; 10 m ve daha geniş olanlarda kademenin dip tarafında 4’er m arayla, 120 cm derinliğinde 1*1 m’lik, kademenin ön tarafında ise, kenarlardan 2 m içerde 100 cm derinliğinde, 120 cm genişliğinde kademe boyunca iş makineleri ile kanal ve çukurlar açılmıştır. Malzeme kalker olduğu için, hidrolik kırıcılı iş makineleriyle önce çukur ve kanallar kırılmış, sonra da yine iş makineleriyle çukur ve kanallar açılmıştır. Kanal ve çukurların dibine 30 cm kalınlığında toprak tabakası, bu toprak tabakasının üzerine de 10 cm kalınlığında iri taneli perlit serilmektedir. Bunun üzerinde kalan kısım da, tekrar toprak tabakasıyla doldurulmaktadır. Perlit serilmesi ile toprağın su tutma yeteneği, dolayısıyla; bitki tutma oranı artırılırken, öte yandan sulama zaman aralıkları önemli derecede azaltılmıştır.

---
Rehabilitasyon öncesi Rehabilitasyon sonrası
---

Öncelikle çabuk gelişen, kökleri derine giderek düşey drenaja ve diğer bitkilerin de derine inmesine yardımcı olacak, toprağı özellikle azotça zenginleştirerek bitki yaşamını güçlendirecek, çok güneşli, çok sıcak, kurak, kireçli zeminde yetişme şansına sahip, bazıları nispeten kısa zamanda gelişip alanı diğer bitki türlerine hazırlayıp terk edecek, bir kısmı farklı ekstrem koşullara dayanıklı olarak birbirini destekleyen bitkiler kullanılmıştır.

---
Rehabilitasyon öncesi Rehabilitasyon sonrası
---

Belkahve bölgesindeki kalker ocağımızda toplam 15 km’lik kademe uzunluğunun üretimi tamamlanarak bu alanın tamamı da ağaçlandırılacaktır. Bu doğrultuda kademeli olarak üretimi tamamlanan basamakların ağaçlandırma çalışmalarına ilk olarak 2007 yılının Ekim ayında başlanmıştır. Ağustos 2009 sonuna kadar yaklaşık 13,20 km’lik kademenin düzenlenmesi ve 12,16 km’lik kademenin de ağaçlandırılması bitirilmiştir.

---
Rehabilitasyon öncesi
Düzensiz basamaklar
Rehabilitasyon sonrası
Basamakların düzenlenmiş hali
Rehabilitasyon öncesi Rehabilitasyon sonrası
Bir önceki resimde düzenlenen kademenin üzerine dikilmiş olan çam ağaçları Çam ağaçlarının köklerine gölge yapması amacıyla dikilen örtücü bitkilerden; kavun
---

Alanda kullanılan bitki türleri listesi aşağıda verilmiştir. Bitkilerin seçimi uzman Peyzaj Mimarı tarafından yapılmıştır.

Rehabilitasyon sahası için yetiştirilen çalı türleri, kademe kenarlarına açılan kanalların içine dikilmektedir. Yetiştirilen çalı türleri aşağıda verilmiştir.

Kademe Kenarına Dikilen Çalılar: Lavandula Stoechas (Lavanta), Spartium Junceum (Katır Tırnağı), Jasminum Fruticans (Sarı Çiçekli Yasemin), Cistus (Laden) (Bu türler kalker ocakları için özel olarak yetiştirilmiştir.)
Ayrıca aşağıdaki bitkiler de kademe kenarındaki kanallara dikilmektedir. Bu bitkiler hazır satın alınmıştır.
Capparis Spinoza (Kapari), (Kermes Meşesi), Ateş Dikeni
Kademe Kenarına Dikilen Ağaçlar: Robinia Pseudoa (Yalancı Akasya) Prunus Amygdalus (Badem), Cercis Siliquastrum, Acacia Dealbata (Ada Mimozası)
Şev diplerine dikilen ağaçlarda aşağıda verilmiştir.
Şev Dibine Dikilen Ağaçlar: Pinus Brutia (Kızıl Çam), Pinus Pinea (Fıstık Çamı ).
Ağaçlandırma çalışmaları sonucunda Ağustos 2009 sonu itibarı ile toplam 40775 adet fidan dikilmiştir.
---
Sarı Çiçekli Yasemin Kartopu Bitkisi
Badem Ağacı Ateş Dikeni
---
Çevresel Yatırımlar
  • 80 m³/gün kapasiteli biyolojik arıtma tesisi
  • Sürekli ölçüm ve kayıt yapan gaz ve toz analizörleri
  • Katı ve tehlikeli atıkları kaynağında ayırma ve düzenli depolama tesis ve ekipmanları
  • Atmosfere atılan atık ısıdan yararlanarak buhar üretimi
  • Çevresel gürültüyü en aza indirmek için susturucular
  • Açık alan tozluluğunu engellemek amacı ile vakumlu süpürgeler ve arazözler
Çevresel Yatırım Projeleri
  • 330 ton yaş çamur kapasiteli bant tipi termal kurutma tesisi projesi;İzmir’in arıtma çamurunu kurutup çamurun deponi alanlarına gitmesini önleme, çamuru alternatif yakıt olarak döner fırınlarda yakarak yakıt tasarrufu ve sera gazı azaltımına katkı
  • Fabrika bünyesindeki döner fırınlara ait elektrofiltreleri torbalı filtreler dönüştürerek enerji dalgalanması, kesilmesi ve tesislerin ilk devreye ve devreden çıkarma halinde önceden tedbiri mümkün olmayan toz emisyonunu engelleme
  • Atık ısıdan elektrik enerjisi üretimi
---
Ağaçlandırma

BATIÇİM, faaliyette olduğu alanların çevre rehabilitasyonunun yanı sıra, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma amacıyla da hareket etmekte ve yeşilin her tonunun dünyamızı zenginleştireceğine olan inancıyla çevreci birçok sivil toplum kuruluşuna desteklerini sürdürmektedir. Ege Orman Vakfı’na yapılan bağışlar bunlardan sadece birkaçıdır.

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz.