Çevre

Atık Yönetimi

BATIÇİM Temmuz 2005’den itibaren uyguladığı Atık Yönetim Sistemi ile tüm tehlikeli ve katı atıklarını yasalara uygun olarak kontrol altına almıştır.

Bunun yanısıra 2005 yılından itibaren T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden aldığımız İşletme Lisansı ile Atık Menümüz kapsamındaki tüm tehlikeli ve katı atıkları enerji üretimi amacıyla alternatif yakıt olarak yakarak bertaraf etmektedir.

Bu atıkların alternatif yakıt olarak kullanımı ile katı ve tehlikeli atıkların deponi alanlarına ve/veya kontrolsüz olarak alıcı ortama gitmesini önleyerek çevre kirliliğine engel olmakta, diğer yandan bu atıkların ısıl güçlerinden faydalanarak çimento üretiminin birincil yakıtı olan kömürden belli oranlarda kazanç sağlamaktadır. Bu yolla doğal kaynakların ekonomik kullanımına katma değer oluşturmaktayız.

Tüm katı ve tehlikeli atık yakma işlemlerimiz yasal gereklilikler şemsiyesi altında icra edilmektedir. Yakma işlemi sırasında oluşan emisyonlar baca gazı analizörleri sayesinde eşzamanlı olarak izlenmekte ayrıca akredite kuruluşlar tarafından periyodik ölçümler yapılarak sonuçları T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne ve ilgili tüm mercilere raporlanmaktadır. Atıkların alternatif yakıt olarak yakılması sonucunda oluşan kül, klinker bünyesinde kalmakta, buradan da çimento bünyesine karışarak harici bir atık oluşumuna sebep verilmemektedir.

İşletme Lisansımız

BATIÇİM’e nasıl atık gönderilir?
  • Atık üreticisi faaliyetine uygun olarak atık kodunu belirler.
  • Atık üreticisi BATIÇİM atık sorumlusu veya çevre birimi ile temasa geçer.
  • Gönderilmek istenen atık türüne göre istenmesi halinde atık numunesini, bunun yanı sıra atıkla ilgili akredite kuruluşlar tarafından düzenlenmiş analizleri gönderir.
  • Numuneler BATIÇİM tarafından incelenir ve atıkla ilgili kabul protokolü atık üreticisine bildirilir.
  • Atık üreticisi BATIÇİM ile atık sözleşmesi imzalar.
  • Atık üreticisi randevu alarak lisanslı taşıyıcılar ile yasalara uygun belgeler ile birlikte (irsaliyeler, UATF) atığını yollar.

Atık Sözleşmesi
Atık Menüsü